Global Cosmed Group

» Global Pollena i Global Cosmed otrzymały dofinansowanie

 

 
Global Pollena S.A. zrealizowała projekt pt. „Poszerzenie oferty Global Pollena S.A. o innowacyjne produkty do płukania tkanin”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badanie i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
Wartość projektu: 14.630.800,00 zł.
Udział Unii Europejskiej: 4.043.641,25 zł.
Udział budżetu państwa: 713.583,75 zł.
Okres realizacji: 15.12.2009 r.- 31.12.2011 r.
„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”.

Osoby kontaktowa w sprawie Inwestycji objętej dofinansowaniem z UE:
Stefan Bednarczyk
ul. Wielkopolska 3
26-600 Radom
tel: 048 384 58 01 wew.219
fax: 048 33 15 939
e-mail: s.bednarczyk@globalcosmed.eu

Unia Europejska: www.europa.eu
PO IG: www.poig.gov.pl
Instytucja Zarządzająca - Minister Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca - Minister Gospodarki: www.mg.gov.pl
Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
Regionalna Instytucja Finansująca: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego: www.warr.pl    

     Global Pollena S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej zrerealizowała projekt pt. „Biotechnologia w służbie środowiska”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
Wartość projektu: 11.457.403,08 zł.
Udział Unii Europejskiej: 3.193.046,76 zł
Udział budżetu państwa: 563.978,89 zł
Okres realizacji: 01.10.2008 r.- 25.04.2010 r.
„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”.

Osoby kontaktowa w sprawie Inwestycji objętej dofinansowaniem z UE:
Stefan Bednarczyk
ul. Wielkopolska 3
26-600 Radom
tel: 048 384 58 01 wew.219
fax: 048 33 15 939
e-mail: s.bednarczyk@globalcosmed.eu

Unia Europejska: www.europa.eu
PO IG: www.poig.gov.pl
Instytucja Zarządzająca - Minister Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca - Minister Gospodarki: www.mg.gov.pl
Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
Regionalna Instytucja Finansująca: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego: www.warr.pl


     
GLOBALcosmed2008.gif
   Global Cosmed
S.A. Fabryka Kosmetyków zrealizował projekt pt. „Poszerzenie oferty Global Cosmed S.A. Fabryka  Kosmetyków o nową linię innowacyjnych kosmetyków z dodatkiem prebiotyków”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badanie i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
Wartość projektu: 4.668.733,77 zł.
Udział Unii Europejskiej: 1.039.629,27 zł
Udział budżetu państwa: 183.463,99 zł
Okres realizacji: 16.04.2009 r.- 31.07.2010 r.Osoby kontaktowa w sprawie Inwestycji objętej dofinansowaniem z UE:
Stefan Bednarczyk
ul. Wielkopolska 3
26-600 Radom
tel: 048 384 58 01 wew.219
fax: 048 33 15 939
e-mail: s.bednarczyk@globalcosmed.eu

Unia Europejska: www.europa.eu
PO IG: www.poig.gov.pl
Instytucja Zarządzająca - Minister Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca - Minister Gospodarki: www.mg.gov.pl
Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl


    GLOBALcosmed2008.gif

Agencja Interaktywna WMC